Titia Stichting

Titia Stichting

De Titia Stichting heeft als doel:

Invalide kinderen in derdewereldlanden weer mobiel te krijgen

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2020-2024

De Titia stichting heeft zich voor de komende 4 jaar gecommitteerd aan het Holy Family Hospital in Berekum te Ghana.

De afgelopen jaren hebben we geholpen aan het realiseren van een goed guesthouse waar permanent co-assistenten en Nederlandse tropenartsen zullen huisvesten en voor incidenteel bezoekende specialisten, zoals orthopedisch chirurgen en gynaecologen.

Verder hebben we een verplaatsbare röntgenboog met 5 loodschorten voor op de operatiekamers gedoneerd en verscheept inclusief instrumentarium voor op de OK.

Er is via Whatsapp regelmatig contact en overleg over moeilijke gevallen met de plaatselijke Ghanese chirurg.

Voor de komende jaren hebben we om de continuering van zorg te borgen een in Nederland opgeleide Ghanese orthopedisch chirurg bereid gevonden om 2 dagen in de week in Berekum te gaan opereren. Verder is er een samenwerkings­verband gezocht met de orthopedie van het UMC Maastricht (die een samenwerking hebben met een kliniek in de zelfde regio) om een goede afstemming te krijgen van de regionaal benodigde orthopedische en traumatologische zorg.

Er is nog een chronisch gebrek aan instrumentarium, dus zullen we trachten in 2020 een set fixateurs externa te doneren, waarmee op relatief eenvoudige wijze breuken en correcties gestabiliseerd kunnen worden en die herbruikbaar zijn. Verder streven we ernaar, afhankelijk van vrijetijd, geld en Corona, in het najaar een bezoek af te leggen met een OK-assistent om de organisatie op een hoger niveau te krijgen en een fysiotherapeut om te inventariseren hoe we de nabehanding op een hoger niveau kunnen krijgen.

Donaties komen binnen via mond tot mond “reclame” en presentaties voor geïnteresseerden, er wordt niet actief geworven onder derden. Uiteraard ontvangt niemand uit de stichting een salaris en zal hoogstens een vergoeding voor gemaakte onkosten uitgekeerd worden.

Foto’s van de opening en zegening guesthouse in februari 2019

Het nieuwe guesthouse in Berekum, Ghana is gebouwd mede dankzij een donatie van de Titia Stichting.

Het guesthouse zal permanent gebruikt worden door Nederlandse tropenartsen in opleiding en co-assistenten en incidenteel door bezoekende specialisten (orthopeden en gynaecologen).

Het Holy Family Hospital krijgt moderne medische apparatuur

Het Holy Family Hospital in Berekum, Ghana bestaat in december 2018 70 jaar. Het ziekenhuis heeft nu een state-of-the-art C-Arm x-ray machine en orthopedische instrumenten ontvangen. De donaties zijn mogelijk gemaakt door de Stichting Berekum en de Titia Stichting. Meer informatie is te vinden op deze link.

Eerdere projecten

Twee orthopedisch chirurgen en een operatie assistente uit het Diaconessen ziekenhuis te Meppel gingen één a twee keer per jaar, twee weken opereren in het Njinikom ziekenhuis te Kameroen.

Financiële ondersteuning stichting Au, die jaarlijks 60 invalide kinderen de gelegenheid geeft om één week per jaar te kunnen wintersporten.

Financiële ondersteuning voor de aanschaf en onderhoud van orthopedisch instrumentarium in Kameroen.

Financiële ondersteuning bouwactiviteiten kinderafdeling van het Njinikom ziekenhuis in Kameroen.

Inkomsten

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Hetgeen betekent dat uw gift, voor u, tot zekere hoogte belastingaftrekbaar is en de stichting over de donaties geen belasting hoeft af te dragen.

Giften op rekening nr: NL32ABNA0492279446
Stichting Titia
Secretariaat Orthopedie Isala Diaconessenhuis Meppel
Postbus 502
7940 AM Meppel

Contactinformatie

Titia Stichting
Secretariaat Orthopedie Isala Diaconessenhuis Meppel

Postbus 502
7940 AM Meppel

Reisverslagen

Lees de reisverslagen (in pdf formaat) van onze missies naar Ghana, Kameroen en Kenia voor meer informatie over de activiteiten van de Titia Stichting:

Steun de Titia Stichting

Wilt u de Titia Stichting steunen? Wist u dat uw gift, voor u, tot zekere hoogte aftrekbaar is van de belasting?
Lees verder...>